LASTER INN

Vi synliggjør dine verdier.

Tjenester Kontakt oss

Tjenester

Analyser og mulighetsstudier

Estimo`s hovedfelt vil alltid være verdsettelse i forskjellige sammenhenger. I forbindelse med dette utfører vi også lønnsomhetsanalyser og mulighetsstudier for våre oppdragsgivere.

I en lønnsomhetsanalyse kan det for eksempel være et mål å se på forskjellige alternative løsninger for utvikling av et boligfelt. Hva er oppnåelige utnyttelsesgrader ved forskjellige løsninger? Hvilke boligtyper bør velges ved regulering av et området? Bør man regulere til bolig eller næring? o.s.v.

Rådgivning

Mange eiendomsforvaltere og eiendomsutviklere har lang erfaring fra forskjellige typer prosjekter, og trenger ingen rådgivning innen dette feltet. Vi hos Estimo AS henvender oss til mindre forvalter og utviklere. Det kan være familieeide eiendommer som ønskes utviklet for eksempel etter et genarasjonsskifte, eller mindre eiendomsselskaper som ønsker en eller annen form for videreutvikling.

Vi tilbyr også rådgivning og verdivurderinger i forbindelse med transaksjoner, ved arv og skifte, og ved fusjoner og fisjoner.

Verdivurdering

Næringseiendom

Estimo tilbyr verdivurderinger av alle typer næringseiendom, offentlig eiendommer etc. Våre partnere har erfaring fra verdivurdering av noen av de største og mest krevende eiendommene i vårt område.


Utviklingsprosjekter

Estimo bistår ved vurderinger knyttet til utvikling bolig- og næringseiendommer eller kombinasjonseiendommer med flere bruksområder. Vi har erfaring fra flere spesielle prosjekter med forskjellige unike utgangspunkt og løsninger.


Områdeutvikling

Estimo`s partnere har lang erfaring fra vurdering og verdsettelse knyttet til utvikling av boligområder. Vi arbeider med alle stadier i slike prosesser, fra uregulerte områder via ferdig regulerte områder til ferdig opparbeidede og byggeklare områder.


Selskapsvurderinger

Estimo kan tilby verdivurderinger av selskaper i SMB-segmentet. Vi samarbeider med eiere av slike selskaper ved salg, i skifteprosesser, ved fusjoner og fisjoner o.s.v. Vår erfaring omfatter handelsbedrifter, industribedrifter, hoteller, konsulentselskaper o.s.v.


Boligtaksering

Estimo tilbyr verditaksering av alle typer bolig- og fritidseiendommer innenfor vårt lokalområde. Området for taksering av bolig- og fritidseiendommer omfatter Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Øvre- og Nedre Eiker.


Prisliste

Verdi og lånetakst / Boligsalgsrapport - Bolig Eks. mva. Inkl. mva
Enebolig Fra 5.000,- 6.250,-
Leilighet Fra 4.400,- 5.500,-
Øvrig arbeid etter medgått tid per time 1.150,- 1.375,-
Verdi og tilstandsvurdering - Næringsbygg Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 1.250,- -
Verdi og skadetaksering - Maskiner og industriutstyr Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 1.250,- -
Konsulentarbeid i forbindelse med øvrig verdivurdering og rådgivning Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 1.250,- -

Prisene gjelder fra 1/7-2016

Team


Børre Hermansen

Børre Hermansen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. Han har arbeidet i rådgivende ingeniørvirksomhet siden 1980, og med verdivurdering og taksering siden 1993. Kompetanse innen taksering av næringseiendom, bolig- og fritidseiendom, industrimaskiner og verdivurdering av selskaper. Medlem av NITO Takst.

borre@estimo.no
Tlf: 90 55 61 31


Pia Kilen Hermansen

Pia Kilen Hermansen har en bachelor i entreprenørskap og økonomi, og en master i eiendomsutvikling.

pia@estimo.no
Tlf: 41 21 19 29

Samarbeidspartnere

Estimo AS er lokalisert i Konnerudgata 27 i Drammen, i et kompetansefelleskap med andre som tilbyr komplementære tjenester. Sammen innehar vi sertifiseringer på alle områder innefor verditaksering og verdivurdering av bolig, næring og industriobjekter. Felleskapet dekker også skadetaksering innefor de samme områdene.

Kjell Narve Haug er utdannet maskiningeniør og har arbeidet med rådgivende ingeniørtjenester og prosjektledelse siden 1991. Han har videreutdannelse innenfor taksering av industrimaskiner, løsøre, anleggsmaskiner og kjøretøy fra Norges Takseringsforbund. Medlem av Norges Takseringsforbund.

Ole Christian Wølner er utdannet byggmester, med spesiell erfaring og kompetanse på takkonstruksjoner og tekking. Wølner har utdanning og sertifisering innenfor taksering og tilstandsanalyse av bolig og fritidseiendommer.

DNV sertifisert for Boligsalgsrapport NS 3600. Medlem av Norges Takseringsforbund.

Robert Mathisen har bakgrunn som bygg- og feiermester og har god innsikt og stor forståelse for de fleste fagfelt i bolig- og byggebransjen. Videre er han utdannet takstingeniør med sertifisering innenfor taksering og tilstandsanalyse av bolig og fritidseiendommer, skade/reklamasjoner og uavhengig kontroll i byggesaker.

DNV sertifisert for Boligsalgsrapport NS 3600. Medlem av NITO Takst.

Kontakt oss

Kontaktinfo

AdresseKonnerudgata 27, 3045 Drammen
Telfonnummer90 55 61 31
E-postpost@estimo.no